Agency

Winst is voor LIKE RIDING A BIKE geen doel op zich. Om onze doelen te bereiken hebben we wel geld nodig voor kwalitatieve content en échte innovaties, die niet direct geld opleveren. 

We focussen op dit moment op:

  • het ontwikkelen van platformversterkende nevenactiviteiten zoals events, clinics en in-company workshops,
  • samen met co-creators en partners creëren of optimaliseren van services die het leven van onze doelgroep vergemakkelijken en/of verrijken. Zo startten we onlangs een pilot met een co-creator van een service die de totale organisatie van kleding uit handen neemt.

Ook samenwerking verkennen met LIKE RIDING A BIKE of gewoon eens kennismaken? Leuk als je contact opneemt!