Gender gelijkheid kan Nederland miljarden opleveren

We wisten al even dat het eraan zou komen. Op 12 september kwam het rapport uit. McKinsey concludeert daarin dat de achtergestelde positie van vrouwen op de arbeidsmarkt Nederland miljarden kost. Het potentieel pakken; De waarde van meer gendergelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Naast heldere inzichten, roept het bij ons ook vragen op.

Positief is dat Nederland een stevige, maatschappelijke basis heeft van gendergelijkheid. Alleen vertaalt zich dat niet door naar de arbeidsmarktcijfers. De bijdrage van vrouwen aan het bruto binnenlands product (bbp) is het laagst in vergelijking met andere West-Europese landen. Een van de redenen is ons ‘systeem van culturele normen en waarden’. Dat is typisch voor Nederland en lijkt zichzelf in stand te houden. Een gemiste kans, want een betere positie voor vrouwen op de arbeidsmarkt biedt mogelijkheden voor individuen en onze hele economie.

Tegelijkertijd roept het rapport ook vragen bij ons op, zoals:

  • Het klinkt logisch dat als er meer vrouwen werken ons bbp stijgt. Maar wat zou de relatie zijn met de status van Nederland als een van de gelukkigste landen ter wereld? En wat zou de impact zijn van meer vrouwelijke arbeidsparticipatie op onze gelukkigste kinderen van de wereld?
  • De overheid stimuleerde deeltijd werken juist in het verleden om arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten. Deeltijd (gemiddeld 3 dagen) is voor vrouwen inmiddels de norm. Waarom blijft de norm van mannen nog steeds 5 dagen? En als mannen meer mogen ‘zorgen’, zullen vrouwen dan automatisch meer gaan werken? Of meer verdienen, want als de salarissen van vrouwen omhoog gaan, stijgt het bbp ook automatisch.
  • Het rapport stelt dat de focus zou moeten liggen op sectoren met een relatief lage bijdrage aan het bbp per FTE. Terwijl andere sommige experts stellen dat het feminiseren van beroepen zoals dat van leraar (vrouwen waren er vooral meesters) en huisarts, leidt tot een degradatie in aanzien en lagere salarissen.
  • Tot slot gaat bbp uit van economische groei. Terwijl dat een steeds minder belangrijk component is bij het bepalen van de waarde van een welvarende samenleving.

Het onderzoek draagt mooie, economische argumenten aan voor meer gelijkwaardigheid op de Nederlandse arbeidsmarkt in termen van gendergelijkheid. Wij zijn vooral benieuwd naar concrete (re)acties van bedrijven en organisaties om ‘het systeem’ te verbeteren. Zodat het voor vrouwen met ambities en jong gezin makkelijker wordt om alles te combineren in de drukste periode van hun leven.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *