Goede doelen voor women empowerement

Helemaal in de kerstspirit en wil je wat voor anderen doen? Doneer dit jaar eens aan initiatieven die vrouwen wereldwijd empoweren! Wij gingen op zoek naar 5 goede doelen die specifiek vrouwen in armere landen ondersteunen.

Plan Nederland: girls first

Plan Nederland richt zich op duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Want als meisjes genoeg te eten hebben, veilig zijn, de kans krijgen om naar school te gaan en te beslissen over hun eigen leven, zetten ze zich niet alleen in voor zichzelf, maar ook voor hun familie en zelfs de hele gemeenschap! Je kan bij Plan een meisje sponsoren of een meisjesproject steunen.

Oxfam Novib: vrouwenrechten versterken

Ook Oxfam Novib moedigt vrouwen aan om voor zichzelf op te komen, zodat ze als gelijken worden gezien in hun gemeenschap. Samen met partnerorganisaties verbeteren ze de positie van vrouwen. Met voorlichting over vrouwenrechten en gezondheid, het bestrijden van geweld tegen vrouwen en kindhuwelijken, extra bescherming van vrouwen in vluchtelingenkampen, en microfinanciering. Je kan vrouwen via Oxfam Novib helpen door specifiek te doneren op het thema Onderwijs & Voorlichting.

Free a Girl: fight child prostitution

Free a Girl zet zich in om jonge meisjes uit gedwongen prostitutie te bevrijden en werkt samen met politie en justitie om mensenhandelaren op te pakken en veroordeeld te krijgen. Hoewel het onmogelijk is de ware omvang van het probleem vast te stellen, wordt geschat dat in India alleen al 1,2 miljoen kinderen worden uitgebuit voor commerciële seks, waarvan de overgrote meerderheid meisjes betreft, aldus Free a Girl. Daarnaast investeert Free a girl in opvang, traumaverwerking, medische zorg, onderwijs en beroepsopleidingen en re-integratie van de slachtoffers. Free a Girl is opgezet door onder andere Arjan Erkel en Jolanthe Snijder Cabau.

Wakibi: zelf vrouwen microfinancieren

Wakibi is een non-profit organisatie die dagelijks de strijd tegen armoede aangaat door kredietverleners wereldwijd en ondernemers in ontwikkelingslanden met elkaar te verbinden. Wakibi gelooft in zelfredzaamheid en ondernemerschap en biedt daarvoor een uniek concept via microfinanciering. Via Wakibi kan je een lening vanaf € 25 verstrekken aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Je kunt zelf de ondernemer uitkiezen, dus specifiek een vrouwelijke ondernemer steunen. Wanneer de lening is terugbetaald kan je het opnieuw in een project investeren of laten terugstorten op je eigen bankrekening. Wakibi wordt onder andere gesteund door Gerrit Zalm.

CARE Nederland: levens redden en toekomst bieden

CARE is een internationale humanitaire organisatie die zicht richt op lastige conflict- en rampgebieden. Denk daarbij aan landen als Syrië, Somalië en Jemen. Ze zet zich in om levens te redden en samen met de mensen in nood te werken aan een betere toekomst. Daarbij besteden ze in het bijzonder aandacht aan het verbeteren van de kansen en de ontplooiing van vrouwen en meisjes. Dit doen ze onder andere samen met de H&M Foundation, waarbij ze ondernemerschap stimuleren én faciliteren om zo de positie van de vrouw te versterken. Door het geven van toegang tot ondernemingstrainingen en kapitaal worden vrouwen in arme gemeenschappen geholpen om een bedrijf te starten of uit te breiden.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *