Een simpel (briljant) format voor een haalbare kalender voor 2018

Het is 2018! Een nieuw jaar. Nieuwe kansen. Het moment om weer even stil te staan bij wat je wilt. Wat je wilt doen. Wat je wilt bereiken. En het belangrijkste: hoe je je wilt voelen. Anne bedacht samen met haar business buddy een simpel, maar briljant kalenderformat, voor het concreet maken van je doelen voor 2018.

Begin met intenties

Het creëren van doelen begint voor mij met het bepalen van intenties. Mijn intenties zijn de basis voor mijn business, mijn privéleven en mijn ontwikkeling. Op basis hiervan creëer ik doelen. Mijn intentie – hoe ik me het liefste voel, is de basis. Als je doelen voorop stelt, leef je een vacuüm en ben je slechts hard aan het werk voor de toekomst.

Je intentie geeft invulling aan het hier en nu. Hoe wil je je nu voelen? Wat is nu belangrijk voor je? Het geeft geen invulling aan je toekomst, maar gaat direct over nu. Over je zijn, niet over bereiken. Je intentie leef je elk moment, 24/7-365 dagen lang.

Met doelen geef je vorm aan hoe je je wilt voelen en aan je ambitie; wat je wilt neerzetten. Met je doelen geef je richting aan je tijd en energie. Koers. Op basis van je doelen plan je je tijd in, kom je concreet in actie en werk je gedisciplineerd naar dat doel.

Door je doelen vanuit je intentie te bepalen zijn ze gefundeerd, passen ze bij je hoofd, je hart en je buik en kun je er gemotiveerd naar toe werken. Zodat je je kunt voelen, zoals je je het liefste voelt. Zo worden ze een stuk aantrekkelijker.

Simpel en concreet

Intenties (basis) en doelstellingen (koers) bepaald? Tijd om het concreet te maken in een kalender. Business buddy en ik ontwikkelden vorig jaar een briljant format voor ons eigen jaarplan dat ik graag met je deel. De sleutel ervan? Simpelheid.Slechts 1, maximaal 2, uitdagingen per kwartaal op drie levensgebieden. Less is more. Een van mijn grootste uitdagingen; ik ga vaak voor veel, snel, hopsa nog wat erbij. Het resultaat was echter ontwapend fijn. Dus deel ik mijn gedachten hierover en het format graag met je.

Drie pijlers

Het format is een matrix.

  • De verticale | as zijn de vier kwartalen (Q1-2-3-4) van dit jaar. Geen maanden, weken of denken in 1 jaar, maar in kwartalen. Perioden van 3 maanden die ook veelal gebonden zijn aan een seizoen. Makkelijk, want dan kun je meteen denken in klantbehoeften: wat hebben je klanten nodig aan het begin van het jaar, in de lente, rond de zomer? Hoe starten ze weer na de zomer en waar hebben ze einde jaar behoefte aan. Handig voor de planning van eventuele lanceringen die je doet.
  • De horizontale _ as is opgedeeld in drie pijlers. Sleutel voor je jaar. Ook in deze volgorde in te vullen.
  • Pijler 1: wat wil je privé doen, hebben en ervaren?
  • Pijler 2: wat heb je nodig voor je persoonlijke groei en ontwikkeling?
  • Pijler 3: wat wil je in je bedrijf neerzetten en laten zien?

Zaadjes planten

Elk kwartaal plant je de zaadjes voor datgene dat je het kwartaal erop wilt realiseren. Dit plan je dus in, zodat dromen niet niet doorgaan vanwege een te krappe planning.

Bijvoorbeeld: eind 2017 heb ik terug gekeken en besloten welke activiteiten ik nog wel en welke ik niet meer ga doen in 2018 in mijn business. Deze weken in januari besteed ik aan het uitdragen hiervan en afspraken maken.  Ik plan afspraken in met mensen met wie ik doortrek dit jaar en bespreek ik welke klussen ik niet meer doe en maak ik afspraken over afronding.

Sommige plannen hebben qua voorbereiding langere tijd nodig, hiertoe zaai je bijvoorbeeld 2 kwartalen van tevoren. Zo werk ik momenteel aan de yoga opleiding die ik bezig ben en waarvoor ik 2 weken training in Bali op de planning heb. Hier neem ik in februari de beslissing over (het kan ook nog Londen worden in november).

En dan: 1-2 items per blok

Cruciaal en megalastig, vind ik. Eén tot twee uitdagingen per kwartaal. Slechts. Dat is de enige regel.

Tip 1: schrijf eerst met potlood en krabbel er van alles bij. Als het goed voelt, maak het ‘definitief’ met pen en gum alle krabbels weg.

Tip 2: voor Pijler 3 Business maak ik onderscheid tussen werken aan mijn business (ondernemerschap) en werken in mijn business (vakmanschap). Op beide vlakken liggen uitdagingen en heb ik plannen. Kun je dus zelf toevoegen met 1 horizontale lijn onder de pijler Business.

De uitkomst

  • Overzicht van je jaar op één blaadje.
  • Een kalender die je per kwartaal als basis kan gebruiken voor detailplannen.
  • Een overzicht dat inspireert. Zoek bijv. overal foto’s bij en maak de foto van de meest grote uitdaging op je kalender de achtergrondfoto op je mobiel. Of wissel. Van de foto van een event in Londen in mei dat inmiddels geboekt is, stap ik nu over naar een foto van de yogastudio op Bali. Het proces is in gang gezet en vormt zich de komende weken. Het maakt de manifestatie van mijn plannen een stuk concreter en reëler.
  • Het overzicht geeft vrijheid en ruimte.

Hoop dat het je helpt en benieuwd hoe jouw A4 eruit ziet!

Succes,
Anne

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *